Wednesday, July 4, 2012

V.Sundramoorthy bersama Kelantan.

Ini semua sudah menjadi sejarah. Sundramoorthy bermain untuk Kelantan pada tahun 1994. Sekarang beliau adalah coach Lion's XII.

No comments: